خدمات ویژه دانش آموزان

کمپ های تابستانی زبان برای کودکان و نوجوانان 11 تا 14 ساله در آلمان

در این کمپ ها آموختن زبان آلمانی با فعالیت ها و تفریحاتی در فضای باز ترکیب می شوند. این کمپ های تابستانی بین 2 تا 4 هفته هستند و فعالیت های چند جانبه ای را مانند شنا، والیبال ساحلی، قایق سواری در کنار دریاچه بُدِن سِ ارائه می کنند. حتی کارگاه هایی مانند کشیدن گرافیتی و نمایشی در این برنامه ها گنجانده شده اند.کسانی که از کودکان مراقبت می کنند مربیانی با تجربه و مشتاق به ورزش هستند.

آموزش زبان آلمانی روزهای دوشنبه تا جمعه صبح صورت می گیرد. کودکان بر اساس میزان اطلاعاتی که از زبان آلمانی دارند، در گروه های 15 نفری شرکت می کنند. در ابتدای کلاس آزمون کوچکی جهت تعیین سطح کودکان برگزار می شود. برنامه های تفریحی بعدازظهرها صورت می پذیرند. روزهای شنبه گردش گروهی انجام می شود. شرکت کنندگان در فضای سبز و آرامی زندگی می کنند و تجارب زندگی را می آموزند.

جلسات 45 دقیقه می باشند و حداکثر 15 نفر در آن شرکت می کنند. شرکت کنندگان باید سطح A1 را گذرانده باشند.

10 ساعت فعالیت های تفریحی در هفته انجام می پذیرد. مراقبت از کودکان شب ها بر اساس سن آن ها صورت می پذیرد.