برنامه ادامه تحصیل و کار برای پزشکان ایرانی

برنامه ادامه تحصیل و کار برای پزشکان ایرانی در کلینیک های آلمان
در بسیاری از موارد موانع اداری برای استخدام پزشکان خارجی در آلمان زیاد است. کارشناسان با تجربه ما با همکاری درمانگاه هایی که مایل به استخدام پزشکان خارجی هستند در این مهم شما را یاری می کنند.
خدمات موسسه ما برای شما در ایران:
- مشاوره های ابتدایی برای تهیه مدارک
- ارزیابی مدارک تحصیلی
- برنامه ریزی دوره های زبان اولیه
- مشاوره و ایجاد تسهیلات در روند اخذ ویزا
- همکاری در تهیه مدارک لازم و نامه های اداری


خدمات موسسه ما برای شما در آلمان:
- مشاوره های اولیه
- مکاتبات اولیه با کلینیک ها
- برگزاری دوره های زبان عمومی در صورت نیاز
- برگزاری دوره های زبان تخصصی پزشکی در موسسه Cerl Duisberg
- مکاتبات نهایی و انجام کلیه امور اداری